Bestuur / Commissies

Bestuur

Voorzitter

Ben Meijer

Rijssensestraat 93    

7442 MS N’dal

618620

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Penningmeester

Marcel Hegeman

Ommerweg 109

7447 RC H’doorn

620203

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretaris

Marinus Hegeman

Julianastraat 16

7443 XD  N’dal

616198

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuurslid

Ali Arnold

van Obdamstraat 3

7441 HS  N’dal

655524

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuurslid

Henk ter Avest

de Vriesstraat 3

7441 HT N’dal

656001

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuurslid

Arie van den Ham

Anemoon 16

7443 LH  N’dal

617326

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuurslid

Theo Oosterwechel

Beethovenlaan 76

7442 HE N’dal

610437

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuurslid

Jochem Sampimon

Haagwinde 39

7443 LL  N’dal

06-11946427

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wedstrijdcommissie

Commissielid

Theo Oosterwechel

Beethovenlaan 76

7442 HE N'dal

06-30981288

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Commissielid

Dennis Geerling

Margrietstraat 11

7442 SP N'dal

06-28166243

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Commissielid

Gert Jan Valk

Joncheerelaan 3-07

7441 HA N'dal

06-30981288

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Commissielid

René ten Have

Zuid Esweg 37

7447 HG H'doorn

06-14901372

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeugdcommissie

Voorzitter

Henry Hegeman

Bachlaan 13

7442 JJ N’dal

618073

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Commissielid

Charles v.d. Berg

Gerard Doustraat 4

7442 KK N'dal

621740

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Commissielid

Jochem Sampimon

Haagwinde 39

7443 LL  N’dal

06-11946427

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Commissielid

Harold Kl Staarman

Vivaldistraat 70

7442 GP N'dal

06-10174540

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 BESTUUR

Elke hengelsportvereniging heeft een bestuur. Als bestuur word je meestal uit de leden gekozen en vertegenwoordig je de vereniging. Je bent als bestuur belast met de dagelijkse gang van zaken. Het (dagelijks) bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Als bestuurslid vervul je een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van waarden en normen binnen de vereniging.

De vereniging besturen gebeurt op vrijwillige basis; vrijwillig maar niet vrijblijvend! Bestuurders hebben te maken met wet- en regelgeving, die zij behoren te kennen. De wet omschrijft niet het exacte takenpakket van elke bestuurder. De vereniging kan dat naar eigen inzicht indelen en eventueel vastleggen in de statuten. Het bestuur legt minstens één keer per jaar verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering over het gevoerde beleid en de financiële stukken.

Een belangrijke taak van het dagelijks bestuur is het voeren van de ledenadministratie. Bijna alle hengelsportverenigingen gebruiken hiervoor het pakket HSV Ledenadministratie. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de (verlenging van de) huur van visrechten.

Naast het (dagelijks) bestuur kan het bestuur meer leden hebben. Deze bestuursleden vertegenwoordigen meestal een bepaalde commissie binnen de vereniging, bijvoorbeeld de commissie jeugd, visstandbeheer, controle, promotie of wedstrijdzaken.

VRIJWILLIGERS

Zonder vrijwilligers zou er geen vereniging kunnen bestaan. Vrijwilligers houden de vereniging draaiend en zorgen ervoor dat andere leden, meestal net als zij, kunnen genieten van uren visplezier. Hoewel er geen beloning in de vorm van loon tegenover hun werkzaamheden staat, is het ook niet de bedoeling dat de vrijwilliger zijn werkzaamheden voor de club uit eigen zak betaalt. De belastingdienst heeft regels opgesteld met betrekking tot de onkostenvergoeding die een vrijwilliger mag ontvangen.

Lees hier meer over onkostenvergoedingen voor vrijwilligers (PDF)

WANNEER BEN IK EEN VRIJWILLIGER?

Iedereen die werk verricht voor de vereniging zal dit als vrijwilligerswerk beschouwen. Ook al krijgt hij of zij een onkostenvergoeding, dit staat niet in verhouding tot wat iemand zou ontvangen wanneer hij in loondienst werk verricht.
De wet denkt daar echter anders over, wanneer er een onkostenvergoeding wordt gegeven aan de vrijwilliger (Zie ook het artikel ‘Vrijwilliger mag onbelast onkostenvergoeding ontvangen’).

Lees hier meer over de definitie van een 'vrijwilliger' (PDF)