Privacy statement

Privacy statement

HSV Ons Genoegen is gevestigd in Nijverdal en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40074147. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV Ons Genoegen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV Ons Genoegen verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u: 

 • zich inschrijft / aanmeldt als lid van HSV Ons Genoegen te Nijverdal.
 • een product of dienst afneemt bij HSV Ons Genoegen (zoals deelnemen aan cursussen,
  wedstrijden of evenementen e.d.);
 • contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).1.2 HSV Ons Genoegen verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
 • voorletters en naam;
 • geboortedatum;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • leeftijd;
 • geslacht;
 • rekeningnummer(s);
 • het lidmaatschap(snummer) van de hengelsportvereniging;
 • en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de
  hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren,
  hengelsportresultaten e.d.);
 • browsercookies.

1.3 HSV Ons Genoegen kan deze gegevens gebruiken om: 

 • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
 • handhaving.2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV Ons Genoegen per e-mail: hta1947@gmail.com voor: 

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV Ons Genoegen persoonsgegevens verwerkt; (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV Ons Genoegen met betrekking tot u verwerkt; 

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV Ons Genoegen. 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

 • 3.1  HSV Ons Genoegen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
  genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
 • 3.2  HSV Ons Genoegen treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN 

 • 4.1  HSV Ons Genoegen kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken: 
  • aangesloten hengelsportfederaties en specialistenorganisaties; 
  • verwerkers van HSV Ons Genoegen (voor de uitvoering van de dienstverlening);
  • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de
   Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.
 • 4.2  HSV Ons Genoegen verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV Ons Genoegen daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. 

Nijverdal, juni 2018