De afgelopen week zijn er weer nieuwe vissenbossen geplaatst in de Boersingelvijver. Een vissenbos is een met palen afgezet gebied in het water, die vol wordt gevlochten met wilgentakken. Hierdoor ontstaat een veilige zone in het water die de kleinere vissen beschermt tegen predatie van bijvoorbeeld roofvissen of aalscholvers.

De aanwezigheid van voldoende structuren die als schuilgelegenheid kunnen dienen, is dus van groot belang voor de goede visstand. We hopen hiermee de visstand goed te houden zodat er ook aankomende jaren weer mooie vangsten mogen zijn in de Boersingelvijver.