‘Kan ik dit wel en pas ik daar ook tussen?’ Die vragen schoten bij Jochem Sampimon (31) door het hoofd toen hij in 2016 werd gepolst voor een plek in het bestuur van HSV Ons Genoegen Nijverdal – met de portefeuilles ‘jeugd’ en ‘water’.

Bron: Hét VISblad nr. 1 – 2024

“Een jaar eerder was ik aan de slag gegaan bij de jeugdcommissie. Om als jong broekie bij de toch wat oudere bestuursleden aan te sluiten was best een grote stap, maar ik ben blij dat ik die heb gezet. Het is mooi om de passie voor je hobby – ik ben een fanatiek wit-, roof- en vliegvisser – over te dragen en zaken voor andere sportvissers te regelen. Van blije gezichten bij onze leden word ik enthousiast en krijg ik veel energie”, vervolgt hij.

Spannend
Sinds begin 2022 is Sampimon ook actief als voorzitter. “Op het moment dat de toenmalige voorzitter kenbaar maakte te gaan stoppen, werd er al snel naar mij gekeken. Ook met het oog op de toekomst. Toch vond ik het wel spannend om deze rol op te pakken: heb ik als 30-jarige wel voldoende charisma en zeggingskracht? Mede dankzij een fijn bestuur achter mij is het echter helemaal in orde gekomen. Ik krijg veel positieve en leuke reacties.” Zijn stijl van besturen is een mix van tradities in stand houden en nieuwe ideeën introduceren. “Je moet je steeds afvragen of wat je doet momenteel (nog) relevant is. Wat in het verleden werkte, is niet per se ook nu nog effectief. Tijden en omstandigheden veranderen. Daar moet je op inspelen.”

Vernieuwing
Een voorbeeld van vernieuwing is de aanleg van vissenbossen. “Dit met als doel om aalscholverpredatie tegen te gaan en de kans op een mooie vangst te vergroten. We waren een van de eerste verenigingen die hiermee aan de slag gingen en zijn zo tevreden dat we dit
verder willen gaan uitrollen.” Ook haalt Sampimon de aanschaf van vaste hengels van 11 meter lengte aan. Dit zodat de jeugd op een laagdrempelige manier kan kennismaken met deze tak van wit- en wedstrijdvissen. “Het jeugdwerk is het allerleukst om te doen – zo zit ik nog steeds in de jeugdcommissie. We hebben niet bijzonder veel jeugdleden, maar zij vissen wel op een hoog niveau. In het verleden heb ik Wout Leushuis bij de hand genomen. Die werd dit jaar Overijssels kampioen in de U15-categorie en individueel kampioen in de Evezet Top Teamcompetitie bij de junioren”, zegt de voorzitter trots.


Jochem Sampimon: “We zijn een van de eerste verenigingen die met vissenbossen aan de slag gingen.

Veel voldoening
Hoewel het best wat tijd en energie vraagt, haalt Sampimon ook veel voldoening uit het vrijwilligerswerk. “Een vereniging die goed loopt en waar je veel blije gezichten ziet, is goud waard. Je zit er als voorzitter immers niet voor jezelf, maar voor een ander. Plezier, saamhorigheid en vertrouwen zijn daarbij wat mij betreft de sleutel tot succes.”